NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » INNE » PROBLEM W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z MASZTEM I ANTENĄ

Przejdz do dołu strony<<<Strona: 2 / 4>>>    strony: 1[2]34

PROBLEM W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z MASZTEM I ANTENĄ

  
sp7wqy
05.03.2017 12:13:22
poziom 3

Grupa: Użytkownik

QTH: KO01NJ

Posty: 158 #2403901
Od: 2015-3-4
  pustelnik1968 pisze:

  NA JAKIEJ PODSTAWIE TAKIE WYMYŚLILI WYMAGANIA???

Zeby Cie zniechęcić do walki o swoje.
_________________
Pozdrawiam
Radek
  
Electra15.08.2020 06:27:54
poziom 5

oczka
  
sp7wqy
05.03.2017 12:17:59
poziom 3

Grupa: Użytkownik

QTH: KO01NJ

Posty: 158 #2403905
Od: 2015-3-4
Ja napisałem do wspolnoty ale oni kazali m coś napisać...
więc musiałem trochę POCZYTAĆ


i napisałem

WYJAŚNIENIE

Przedstawione przeze mnie Pozwolenie Radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane jest przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, właściwy dla służb amatorskich. Pozwolenie opiewa na dokładnie wskazany adres i moc urządzenia nadawczego.

Antena w świetle Prawa Ochrony Środowiska to urządzenie emitujące pola elektromagnetyczne. Zgodnie z art.122a, użytkownik urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne, które są instalacjami radiokomunikacyjnymi, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W (czyli przekracza moc 15W), emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia, jednakże późniejsze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. § 2 ust.1 pkt.7 podniosło dopuszczalny poziom mocy do 100W, tylko dla urządzeń radiokomunikacyjnych.
Instalowane przeze mnie urządzenia stanowią instalację radiokomunikacyjną, stąd praca mocą nieprzekraczającą 100W nie wymaga sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko a więc i pomiarów, co należy rozumieć iż moc promieniowania do 100W nie zagraża środowisku a więc zdrowiu mieszkańców budynku.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określa, iż poziom dopuszczalny dla zakresu częstotliwości od 3MHz do 300GHz wynosi dla składowej elektrycznej 7V/m i jest określony w Załącznik 1, Tabela 2, poz. 6 i 7 wymienionego rozporządzenia.
Moje Pozwolenie Radiowe nie wymienia pasm pracy, lecz są one dostępne w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości z dnia 29 czerwca 2005 r. cytowanej na POZWOLENIU RADIOWYM i wynoszą od 3MHz do 29MHz, od 144MHz do 146MHz.

Jak możemy przeczytać w sporządzonej Opinii dla Sądu Rejonowego w Śremie sporządzonej przez biegłego sądowego z dziedziny radiokomunikacji i teletransmisji przewodowej przy SO w Bydgoszczy inż. Krzysztofa Gajewskiego na okoliczność przeciwwskazań zdrowotnych dla mieszkańców budynku, związanych z montażem i funkcjonowaniem anten z dnia 7 maja 2010 r. Sygn Akt I C 151/09, w jego wieloletniej praktyce analizowane pomiary, przy obowiązujących procedurach i mocy nadajników do 150W, wykazywały w pomieszczeniach mieszkalnych na ostatnim pietrze budynku z wielkiej płyty, poziom poniżej 1V/m. Konstrukcja anten, kierunek promieniowania i zasady rozchodzenia się fal elektromagnetycznych utrudnia znacznie pionowe rozchodzenie się fal, które rozchodzą się po łuku od anteny. Dodatkowo typowa konstrukcja dachu osłabia pionowe promieniowanie od 5 do 10 razy. Przepis zezwalający pracę z mocą 100W w dowolnym budynku musi uwzględniać duży margines bezpieczeństwa wynoszący więcej niż 50% wzrost mocy z 100W do 150W.


Instalacja antenowa w świetle ustawy Prawo Budowlane to maszt (konstrukcja wsporcza) nazywany „urządzenie o wysokości...”. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 27 i ust. 2 pkt. 15 nie ma obowiązku występowania o pozwolenie na budowę instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu jak również instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych.
Maszt przekraczający wysokość ponad 3m (od najwyższego punktu budynku) wymaga jedynie zgłoszenia właściwemu organowi o czym mowa w art. 30. ust. 1. pkt. 3b.


Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy o własności lokali, jak również art.206 i 684 KC, jako właściciel lokalu mieszkalnego mam prawo do instalacji systemów antenowych na dachu budynku. Powyższe przepisy, w żadnym punkcie nie ograniczają tego prawa zgodą pozostałych mieszkańców.

Cytując opinię wspomnianego wcześniej biegłego sądowego:
Według Art.4 ustawy o ochronie środowiska „Powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje każdemu i obejmuje korzystanie ze środowiska, bez użycia instalacji ... „ ale ust.3 wprowadza nowe pojęcie „Zwykłym korzystaniem ze środowiska jest takie korzystanie wykraczające poza ramy korzystania powszechnego, co do którego ustawa nie wprowadza obowiązku uzyskania pozwolenia, ...” i takim zwykłym korzystaniem jest praca urządzeń i instalacji powoda z mocą do 100W, jednak ust.2 wprowadza kolejne pojęcie o treści: „ Korzystanie ze środowiska wykraczające poza ramy korzystania powszechnego może być, w drodze ustawy, obwarowane obowiązkiem uzyskania pozwolenia ...”, i takim korzystaniem przez powoda jest praca urządzeń z mocą powyżej 100W.

Zgodnie z art. 153 ust. 4 pkt 1) ustawy - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), urządzenia przeznaczone do używania wyłącznie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, w tym także zestawy części do montażu urządzeń oraz urządzenia zmodyfikowane przez radioamatorów dla własnych potrzeb w celu używania w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej nie podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami (nie muszą posiadać homologacji).
Amatorskie urządzenia nadawcze lub nadawczo-odbiorcze mogą być używane wyłącznie na podstawia posiadanego pozwolenia radiowego i nie podlegają koncesjonowaniu.

Moje urządzenia mają od 5W do 50W. Dodatkowy argument przemawiający za bardzo niską emisją pola elektromagnetycznego jest fakt iż stacja radiokomunikacyjna amatorska uruchamiana jest maksymalnie na czas kilku godzin tygodniowo, z czego większość stanowi praca nasłuchowa, nie generująca pola elektromagnetycznego.

Moja konstrukcja wsporcza będzie miała wysokość 6m od podstawy nadbudówki (strychów) lecz nie więcej niż 4,80m ponad maszynownię windy. (Maszt po wysłużonym już systemie AZART przekracza wysokość 5m ponad dachy maszynowni.) Planowane miejsce pod konstrukcję wsporczą instalacji antenowej to wewnętrzna ściana maszynowni, gdzie wysokość ściany ma około 1,2-1,3m. Konstrukcja wsporcza będzie składać się ze stelaża zamocowanego do ściany, zaś maszt będzie zamocowany do stelaża, tak aby nie dotykał ściany i wykończenia dekarskiego murka okalającego.
Poniższe zdjęcia przedstawiają miejsce zamocowania.

I mam
_________________
Pozdrawiam
Radek
  
sp5xhn
05.03.2017 13:17:24
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 279 #2403926
Od: 2009-10-31


Ilość edycji wpisu: 4
Jeszcze ponownie włączę się do forum ale krótko chcę dopisać odnośnie wypowiedzi kolegi PwelBatowice.
Sąd jest ostatecznym rozwiązaniem droga dłuższa, po wygranej sprawie bendzie miał coś do powiedzenia, administracja musi przystać na wyrok, o ile nie wykonają zalecenia wyroku wejdą w kodeks karny.
W pierwszej kolejności powód czyli (pustelnik1968) musi dobrze przemyśleć, wyczerpać wszystkie negocjacje na piśmie. Po prostu musi przygotować dokładnie dokumenty (dowody o jego racji) aby sądu udowodnić. W innym przypadku braku dostatecznych dowodów sprawę przegra.
1. Czy Spółdzielnia powiadomiła go na piśmie o zdjęciu anten, czy takie pismo posiada.
2. O ile powiadomienie było ustne, czym się kierowali na prawdę było zagrożenia dla lokatorów, wadliwie wykonana konstrukcja, czy posiada świadków o takim powiadomieniu i wykonaniu konstrukcji wchodzi prawo budowlane do 3 metrów bez projektów i zezwoleń z Powiatu prawdopodobnie można stawiać konstrukcje po środku dachu.
O ile takich powiadomień nie było a Spółdzielnia zrobiła po swojej myśli tkz. Spadaj Franek na glebę w dodatku nie oddali majątku prywatnego, na pewno wchodzą w kradzież. To moje dyrdymały dokładnie sprawdzić u prawnika.
Tak bywa z sadami w kraju naszym, nieraz masz racje ale sad kieruje się swoją opinią, można komentować wyroki natomiast nie krytykować sądu. Jest nie zawisły. Według Kargula i Pawlaka sad sądem a sprawiedliwość po naszemu, masz granat i schowaj do kieszeni. W mojej Spółdzielni na Kopernika 13 o kredyty sprawa toczy się 6 lat, prokurator, biegły referent oraz prawnik uznali racje lokatorów, sprawy lokatorzy nie wygrali. Odwołanie napisali do apelacyjnego oraz Ziobry.
Trzymaj się dobrze zgodnie z prawem.
Za pomiałem dopisać nie wiem czy pisałeś pozew do sądu, bardzo ważny pierwszy krok, żle napisane pismo sąd odrzuci i tak musisz zapłacić. Pozostaje prawnik z znajomością prawa spółdzielczego.
  
pustelnik1968
05.03.2017 13:41:08
poziom 1Grupa: Użytkownik

QTH: małe miasteczko przy s7

Posty: 34 #2403940
Od: 2017-1-2
Członek Zarządu to były kiedyś DX - PT.218. 161 DIVISION - POLAND a teraz wielki doradca p Prezesa mój myślałem znajomy był gdy nie pracował w spółdzielni i 100% on chce być mądrym przed panem a to mój sąsiad z drugiego bloku widział maszty anteny i żal D z cisnął i zaczął włazić szefowi w D i tu jest walka z wiatrakami.
Pisma dostawałem o nakaz demontażu anten z dachu bloku na którym mieszkam więc poprosiłem kolegę to mi zdemontował bo ja po udarze jestem i nie mogłem tego wykonać 4el.yagi SY27 leży na dachu i 4el delta loop i Imax2000 po upływie 4 miesięcy postawił mi Imax-a2000 i jest cisza ale co na verticalu zrobić jak propagacja jest słaba ale już nikt mi nic nie zwraca uwagi o patyka może chodziło o STRACH że gabaryty duże na dachu nie wiem maszty 3 m odciągi porobione mocne i stabilne ale wiadomo w silnym wietrze anteny pracowały jak wędzisko na rybach
  
sp4oiq
05.03.2017 13:41:22
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 333 #2403941
Od: 2010-4-25
Opieraj się wyłącznie na orzecznictwie w tej kwestii.Nic nikomu nie musisz udowadniać. Masz legalne radia, masz pozwolenie, masz prawo własności do lokalu i to wystarczy dla sądu. Nie znam takiego orzeczenia aby sąd przyznał rację spółdzielni. Wal z grubej rury bo negocjacje będą trwały
  
Usunity_09_11_2018
05.03.2017 14:22:50
poziom 5

Grupa: Użytkownik

QTH: Dobrzeń Wielki

Posty: 624 #2403946
Od: 2010-6-8UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY


Ilość edycji wpisu: 1
  pustelnik1968 pisze:

  Członek Zarządu to były kiedyś DX - PT.218. 161 DIVISION - POLAND a teraz wielki doradca p Prezesa mój myślałem znajomy był gdy nie pracował w spółdzielni i 100% on chce być mądrym przed panem a to mój sąsiad z drugiego bloku widział maszty anteny i żal D z cisnął i zaczął włazić szefowi w D i tu jest walka z wiatrakami.
  Pisma dostawałem o nakaz demontażu anten z dachu bloku na którym mieszkam więc poprosiłem kolegę to mi zdemontował bo ja po udarze jestem i nie mogłem tego wykonać 4el.yagi SY27 leży na dachu i 4el delta loop i Imax2000 po upływie 4 miesięcy postawił mi Imax-a2000 i jest cisza ale co na verticalu zrobić jak propagacja jest słaba ale już nikt mi nic nie zwraca uwagi o patyka może chodziło o STRACH że gabaryty duże na dachu nie wiem maszty 3 m odciągi porobione mocne i stabilne ale wiadomo w silnym wietrze anteny pracowały jak wędzisko na rybach

Nie pisałeś na początku o wszystkim. Trochę zmienia to całą sytuację.
Walczysz zatem o ekspansję na dachu, czy o prawo do instalacji anteny?
_________________
Miłosierdzie okazane wilkowi okrucieństwem dla owiec.
  
pustelnik1968
05.03.2017 14:47:39
poziom 1Grupa: Użytkownik

QTH: małe miasteczko przy s7

Posty: 34 #2403948
Od: 2017-1-2
prawo do instalacji anten jak było dawniej napomnę że trzy firmy rozsyłające internet na miasto łącznie mają z 18 anten w tym 6 masztów i nie są właścicielami żadnego lokalu w tym bloku i płacą wspólnie 100zł rocznie za użytkowanie dachów na osiedlu Kolejowa 2 to jest 6 bloków
  
Usunity_09_11_2018
05.03.2017 14:56:39
poziom 5

Grupa: Użytkownik

QTH: Dobrzeń Wielki

Posty: 624 #2403949
Od: 2010-6-8UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY
Wykorzystaj informacje, które koledzy podali w tym wątku. W szczególności przydatne są te, kolegi sp7wqy.
Co do większej ilości anten niż jedna, to przygotuj solidne uzasadnienie takich potrzeb.
_________________
Miłosierdzie okazane wilkowi okrucieństwem dla owiec.
  
canis_lupus
05.03.2017 16:18:55
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

QTH: Kraków

Posty: 5547 #2403969
Od: 2013-7-18
Moim zdaniem jako uzasadnienie powinno wystarczyć to, że można. Na zasadzie mam prawo, wiec z niego korzystam.
_________________

To mówiłem ja, "unlis i ukrywający coś, wstydzący się swojego znaku, człowiek z ulicy, losowa osoba z internetu, ignorant i darmozjad, anonimowy pirat, do d**y" z Hackerspace Kraków

  
sp2nas
05.03.2017 22:21:21
poziom 6Grupa: Użytkownik

QTH: JO83SQ Chojnice

Posty: 1157 #2404053
Od: 2011-9-10
W tym piśmie jest taki fajny, "przeintelektualizowany" zapis:
Cyt. "Pozwolenie radiowe udzielające przydział częstotliwości dla danego typu urządzeń radiowych i anteny instalowanej przez Pana".
To zapewne miało brzmieć mądrze i naukowo, a brzmi, mówiąc oględnie głupio! To "udzielanie przydziału", "dany typ urządzeń", anteny... Może pozwolenie ma jeszcze zawierać model sprzętu i numer seryjny oraz model anteny (ale nie może być inna i nie np. o 2 cm dłuższą...). A może jeszcze ma być też zaświadczenie o poczytalności delikwenta? Ogólnie: paranoja!
  
sq9pqe
05.03.2017 22:30:56
poziom 4

Grupa: Użytkownik

QTH: Rybnik

Posty: 239 #2404055
Od: 2014-4-5
1. nie mają prawa zabronić ci montowania instalacji antenowych.
2. Dach jak i klatka ,strychy i piwnice są częściami wspólnymi,nikt nie ma prawa zabronić ci korzystania z nich ,wszyscy lokatorzy czy mają wykupione mieszkania czy też nie, mają prawo równo korzystać z części wspólnych.
3.jak wcześniej napisali koledzy nikt nie ma prawa zdemontować twoich anten TO JEST KRADZIEŻ I PODLEGA WYMIAROWI SPRAWIEDLIWOŚCI cokolwiek to znaczy.
4.Ja poszedł bym do spółdzielni i wyniósł bym im komputer i zapytał co ci zrobią,głupi przykład ale dla debilnych członków zarządu starych tetryków którzy dostali się do zarządu i myślą że złapali pana Boga za nogi ,myślą że mają władzę,a to gówno prawda.
Więc nie daj się bo to stare pierdzące w fotel "KOMUCHY" i jeszcze od was za to kasę biorą, siedzą na tych śmierdzących starych dupach pierdzą w fotel i się nudzą i rozrywki szukają, i tyle w temacie.
Przepraszam za moją pogardę ale inaczej nie można tego nazwać.
oczko
_________________
Radio Onwa turo moc 1Kw w pasmie CB

  
Electra15.08.2020 06:27:54
poziom 5

oczka
  
pustelnik1968
05.03.2017 23:10:11
poziom 1Grupa: Użytkownik

QTH: małe miasteczko przy s7

Posty: 34 #2404066
Od: 2017-1-2
regulamin mojej spółdzielni

3. W piwnicach i na balkonach (loggiach) niedopuszczalne jest przechowywanie materiałów
łatwopalnych. Ponadto niedopuszczalne jest przechowywanie na balkonach i loggiach
przedmiotów oszpecających wygląd budynku.
4. Zabronione jest używanie otwartego ognia w piwnicach.
5. Podlewanie kwiatów na balkonach odbywać się powinno w taki sposób, aby nie uległy
zalaniu elewacje budynku, balkony, jak też okna niższych kondygnacji.
6. Niedopuszczalne jest samowolne instalowanie anten radiowych i telewizyjnych na dachach,
jak również wchodzenie na dach budynku.
  
sp7wqy
05.03.2017 23:36:20
poziom 3

Grupa: Użytkownik

QTH: KO01NJ

Posty: 158 #2404071
Od: 2015-3-4
  pustelnik1968 pisze:

  regulamin mojej spółdzielni
  .
  6. Niedopuszczalne jest samowolne instalowanie anten radiowych i telewizyjnych na dachach,
  jak również wchodzenie na dach budynku.


To akurat jest zrozumiałe.
Samowolne...chodzi żeby wszyscy nie lazili po dach i nie instalowania zbędnego badziewia gdzie popadnie.
Poczytaj o batalii jednego z kolegów w sądzie że spółdzielnia. Mze w twim przypadku nie będzie potrzebny sąd, ale jeszcze nic oficjalnie nie zrobiłeś.
Wszystko musisz uzasadniać artykułami itd.
A co do punktu 6 regulaminu możesz zlecić montaż jakiejś firmie i po kłopocie.

_________________
Pozdrawiam
Radek
  
canis_lupus
05.03.2017 23:43:48
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

QTH: Kraków

Posty: 5547 #2404073
Od: 2013-7-18
  sp7wqy pisze:

   pustelnik1968 pisze:

   regulamin mojej spółdzielni
   .
   6. Niedopuszczalne jest samowolne instalowanie anten radiowych i telewizyjnych na dachach,
   jak również wchodzenie na dach budynku.


  To akurat jest zrozumiałe.
  Samowolne...chodzi żeby wszyscy nie lazili po dach i nie instalowania zbędnego badziewia gdzie popadnie.
  Poczytaj o batalii jednego z kolegów w sądzie że spółdzielnia. Mze w twim przypadku nie będzie potrzebny sąd, ale jeszcze nic oficjalnie nie zrobiłeś.
  Wszystko musisz uzasadniać artykułami itd.
  A co do punktu 6 regulaminu możesz zlecić montaż jakiejś firmie i po kłopocie.


Ten punkt jest całkowicie zrozumiały i normalny. Spółdzielnia musi wiedzieć, ze coś takiego jest na dachu, jak zamocowane itp.
Dlatego spółdzielnię się ZAWIADAMIA i EWENTUALNIE prosi o wskazanie sposobu montażu. Nie prosi się o pozwolenie, bo spółdzielnia i tak nie ma podstaw prawnych, żeby zabronić.
_________________

To mówiłem ja, "unlis i ukrywający coś, wstydzący się swojego znaku, człowiek z ulicy, losowa osoba z internetu, ignorant i darmozjad, anonimowy pirat, do d**y" z Hackerspace Kraków

  
sp5etb
06.03.2017 10:02:05
poziom 4

Grupa: Użytkownik

QTH: Warszawa

Posty: 315 #2404133
Od: 2012-1-21
  pustelnik1968 pisze:

  Witam wszystkich!

  Mam problem z masztem i z anteną w Spółdzielni Mieszkaniowej.
  Do zeszłego roku (przez jakieś 3 lata) stały anteny na dachu, choć nie miałem od SM pisemnej zgody. Zmiana prezesa i zarządu spowodowała, że zostały zdemontowane.
  Jestem współwłaścicielem dachu, gdyż mieszkanie jest własnościowe.

  Takie dostałem pismo, co zrobić na narwanego prezesa...?


Przede wszystkim ubezpieczyć instalację antenową.
_________________
Andrzej
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
  
SP9DLM
06.03.2017 10:19:53
poziom 4Grupa: Użytkownik

QTH: Ruda Śląska

Posty: 380 #2404138
Od: 2012-12-12
  sp6zc pisze:

  .
  Ja wnioskowałem nie o zgodę na instalację anteny, tylko o nieodpłatne lub odpłatne za symboliczną kwotę użytkowania części wspólnej na dachu budynku.
  Takie posunięcie wyprzedzająco sankcjonuje moje prawo do montażu anteny.


Kolego nie ta droga!! spółdzielnia nie ma prawa pobierać za to opłaty.
To jest strzał w kolano a nie dobra rada.
Korzystanie z części wspólnej nie może być odpłatne!!
To tak jak bym musiał płacić za antenę tv czy sat na dachu !!
A to czy z tej anteny nadaję czy nie to nie sprawa spółdzielni tylko UKEpomysł
_________________
Pozdrawiam
Darek SP9DLM
http://qrz.com/db/SP9DLM
  
sp7wqy
06.03.2017 10:29:43
poziom 3

Grupa: Użytkownik

QTH: KO01NJ

Posty: 158 #2404139
Od: 2015-3-4
  SP9DLM pisze:


  Korzystanie z części wspólnej nie może być odpłatne!!
  To tak jak bym musiał płacić za antenę tv czy sat na dachu !!
  A to czy z tej anteny nadaję czy nie to nie sprawa spółdzielni tylko UKEpomysł


Korzystanie z części wspólnej może być płatne, w tym przypadku dachu może być płatna. Wysokość opłat powinna regulować uchwała i tylko na tej podstawie można pobierać opłaty.

_________________
Pozdrawiam
Radek
  
SP9DLM
06.03.2017 10:36:05
poziom 4Grupa: Użytkownik

QTH: Ruda Śląska

Posty: 380 #2404143
Od: 2012-12-12
  sp7wqy pisze:  Korzystanie z części wspólnej może być płatne, w tym przypadku dachu może być płatna. Wysokość opłat powinna regulować uchwała i tylko na tej podstawie można pobierać opłaty.

część wspólna przynależy do lokalu więc na jakiej podstawie ma być pobierana opłata??
to może za korzystania z korytarza czy parkingu też należy płacić
bo takie widzimisie ma SM !!??zdziwiony
_________________
Pozdrawiam
Darek SP9DLM
http://qrz.com/db/SP9DLM
  
SP1AP
06.03.2017 11:20:06
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Użytkownik

QTH: Restricted Area

Posty: 5517 #2404157
Od: 2011-5-3UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY


Ilość edycji wpisu: 1
  SP9DLM pisze:

   sp7wqy pisze:   Korzystanie z części wspólnej może być płatne, w tym przypadku dachu może być płatna. Wysokość opłat powinna regulować uchwała i tylko na tej podstawie można pobierać opłaty.

  część wspólna przynależy do lokalu więc na jakiej podstawie ma być pobierana opłata??
  to może za korzystania z korytarza czy parkingu też należy płacić
  bo takie widzimisie ma SM !!??zdziwiony


Całkowita racja.
Skoro w czynsz mam wliczone korzystanie z piwnicy, suszarni, wózkowni. to i w procentowe korzystanie
z mojej części dachu także i to bez żadnej łaski. pomysł

PS: Ja mam zamiar na moim 4-piętrowcu zaczepić do komina wentylacyjnego odciąg ze zwykłej linki
alpinistycznej sięgający 3-4m poza krawędź dachu i do niego podwiesić poziomą część
anteny "inv. L". Antena będzie więc poza dachem, a na uwiązanie sznurka do wywietrznika
chyba zgody niczyjej nie potrzebuję i nikomu on nie będzie zagrażał. oczko
_________________
Zbig CW-fun :D
CW is Great! CW TO JEST TO!
SWL SP1-1171 z 1967/SP1KAA
"W kraju gdzie burak pan pyszni się ponad stan, a ziemniak mu wtóruje"(Sł.Cierniewski).
NIE CIERPIĘ NAWIEDZONYCH HEJTERÓW! Obrazek
---------------------------------------------------------------------------------------
ObrazekObrazekObrazek
  
Usunity_09_11_2018
06.03.2017 11:26:17
poziom 5

Grupa: Użytkownik

QTH: Dobrzeń Wielki

Posty: 624 #2404158
Od: 2010-6-8UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY
  SP9DLM pisze:


  część wspólna przynależy do lokalu więc na jakiej podstawie ma być pobierana opłata??
  to może za korzystania z korytarza czy parkingu też należy płacić
  bo takie widzimisie ma SM !!??zdziwiony

Która część wspólna jest własnością? Ta na półpiętrze jest moja, czy sąsiadki obok? A jeśli sąsiad z dołu również rości sobie prawo do tego akurat skrawka korytarza, to kto i według jakich kryteriów to rozstrzyga? Obowiązuje prawo użytkowania części wspólnych, a Wspólnota (Spółdzielnia chyba też) ma prawo czerpać z nich pożytki na zasadzie najmu/użyczenia i tylko wtedy, gdy taką decyzję podjęto w drodze uchwały. Pamiętać należy, że trwałe zajęcie części wspólnej wiąże się z wykluczeniem pozostałych członków/właścicieli z jego użytkowania.
_________________
Miłosierdzie okazane wilkowi okrucieństwem dla owiec.
  
Electra15.08.2020 06:27:54
poziom 5

oczka

Przejdz do góry strony<<<Strona: 2 / 4>>>    strony: 1[2]34

  << Pierwsza     < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » INNE » PROBLEM W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z MASZTEM I ANTENĄ

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | darmowe forum | sklepy | opinie, testy, oceny