NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » ANTENY » MASZT WOLNOSTOJĄCY A PRAWO BUDOWLANE

Przejdz do dołu strony<<<Strona: 3 / 9>>>    strony: 12[3]456789

Maszt wolnostojący a Prawo Budowlane

  
ireneusz
15.01.2011 16:14:33
poziom 2Grupa: Użytkownik

QTH: Czernica JO90EB

Posty: 98 #631591
Od: 2009-3-15UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY


Ilość edycji wpisu: 1
Krzysiek SQ8NGV porównam to do przepisów ruchu drogowego ...
W terenie zabudowanym .... jeździmy 50km/h .... .
Czy Ty czy ktoś inny będzie jeździł zgodnie z przepisami to jego sprawa ... .
Twoja rurka o długości 5 metrów z anteną to maszt wolno stojący .... .
Zgłosisz to .... będziesz uczciwy wobec prawa ...
Nie zgłosisz ... sam poniesiesz ewentualne konsekwencje ... .

Kolego SQ9JXB:
Pierwsze zdanie Twej wypowiedzi to w 100% prawdą:
"Wolno stojący maszt antenowy to budowla"
Więc stosujemy przepisy odnośnie budowli ...
_________________
Irek SP9TNA
  
Electra06.08.2020 03:02:18
poziom 5

oczka
  
ireneusz
15.01.2011 16:18:31
poziom 2Grupa: Użytkownik

QTH: Czernica JO90EB

Posty: 98 #631594
Od: 2009-3-15UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY
JAK LEGALNIE ZAINSTALOWAĆ ANTENĘ – bariery prawne.

Chcąc zainstalować antenę spotykamy się z licznymi barierami prawnymi. Największy kłopot istnieje w zakresie prawa budowlanego.
Ustawa Prawo Budowlane wymienia „maszt antenowy wolno stojący” jako budowlę dla której bezwzględnie należy uzyskać pozwolenie budowlane (art.3 PB). Oczywiście w przepisach prawnych nie ma definicji „masztu antenowego wolno stojącego” więc jesteśmy narażeni na dowolną interpretację urzędniczą. No, jednym z kryteriów może być wykładnia leksykalna (np. Słownik Języka Polskiego) lub też stwierdzenie czy maszt posiada fundament. Brak jasności przepisów doprowadził do tak kuriozalnej sytuacji, że jedna z sieci telefonii komórkowej stawia swoje maszty w miastach na przyczepach kołowych (brak fundamentu) , sprawa znalazła się w NSA.
Starania o pozwolenie budowlane jest procesem bardzo kosztownym, długotrwałym i nie zawsze rokuje szanse powodzenia. Należy tu wspomnieć o posiadaniu odpowiedniego projektu (uprawnienia projektanckie w zakresie budowli telekomunikacyjnych), aktualizacji mapki geodezyjnej, badań środowiska ze względu na szkodliwość promieniowania elektromagnetycznego (koszt ekspertyz ponosi inwestor), ustanowienia kierownika budowy i nadzoru , etc (art. 33 PB i dalej). Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. W moim przeświadczeniu należy unikać starań w ubieganiu się o pozwolenie budowlane i skorzystać z niejasności przepisów.
Ustawa Prawo Budowlane dopuszcza inną formę legalizacji budowli – zgłoszenie budowlane. Dotyczy ono tylko urządzeń wymienionych w art.30 PB. Należy zwrócić uwagę na zapis w art.30 pkt.1 ust.2 b mówiący iż zgłoszenia wymagają urządzenia na obiektach budowlanych o wysokości powyżej 3 metrów. Oczywiście 3 metry odnoszą się do wysokości urządzenia (definicja w art.3 ustawy PB) ponad budowlę. Budowlą może być 40 metrowy blok mieszkalny, a urządzenie antenowe mieć 5 metrów ponad.
Mamy tutaj ciekawostkę prawną: skoro zgłoszenia budowlanego wymagają urządzenia o wysokości powyżej 3 metrów to wszelkie urządzenia poniżej 3 metrów nie są w zainteresowaniu prawa budowlanego. Antena YAGI o rozpiętości 10 metrów na wysokości 2m 80cm nad poziomym dachem nie leży w zainteresowaniu nadzoru budowlanego.
Zgłoszenie budowlane opisane jest w art.30 PB.
Do lokalnego Wydziału Architektury (u mnie w Starostwie Powiatowym) składam odręczny wniosek z opisem zamierzonych prac, terminu wykonania, dołączam tytuł własności (oryginał wypisu z księgi wieczystej etc.), szkic urządzenia i ewentualne uzasadnienie (np. licencja amatorska) stwierdzające po co mi to. Opłaty skarbowe za podanie i załączniki. Jeśli w ciągu 30 dni organ administracji nie zgłosi pisemnego sprzeciwu zabieram się do roboty.
Organ zgodnie z art.30 pkt.3 może wydać decyzję o konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego, ale tylko z powodów określonych w tym artykule. W moim przypadku popełniłem błąd dołączając do zgłoszenia budowlanego ksero mojego zezwolenia z URT. Architektura stwierdziła iż jest to inwestycja zagrażająca środowisku naturalnemu, powołała się na Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14.07.1998 „w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji” (Dz. U. Nr 93, poz. 589) par.2 pkt.8 k) stwierdzający, że:
„ inwestycje obejmujące urządzenia emitujące elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące w zakresie częstotliwości 0,03-300 000 MHz: radiolokacyjne, radiokomunikacyjne, radionawigacyjne o sumarycznej, określonej zgodnie z przepisami odrębnymi, mocy nadajników wyższej od 10 W oraz radiolinie”
są szczególnie niebezpieczne dla środowiska.
Wyżej wymienione rozporządzenie utraciło swą moc prawną i zostało zastąpione przez rozporządzenie Rady Ministrów z 24 września 2002 roku „w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziałowywać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu z oddziaływania na środowisko” (DZ.U. 2002 Nr 179 poz.1490).
Najistotniejsze w tym rozporządzeniu jest to, że wymieniony raport (popularnie zwany operatem) należy bezwzględnie sporządzać przy równoważnej mocy promieniowanej izotropowo nie mniej niż 100 W ( par.2 ust.1 pkt9 lit.g), a przy mocy powyżej 15 W organ może zarządać sporządzenia tego dokumentu (par.3 ust.1 pkt.12 lit.o).
Tak więc z punktu zagrożenia środowiska moja stacja amatorska znalazła się pomiędzy elektrownią atomową , a zaporą wodną na rzece. Trochę mi to pochlebia.
Konsultowałem się z kolegami w całym kraju i sytuacja jest taka sama: organy administracją chcą aby ubiegać się o pozwolenia budowlane na postawienie anten nadawczych. Rozwiązanie dla nas jest dwojakie: albo moce promieniowane na pozwoleniach z URT poniżej 15W albo stwierdzać iż będzie to antena odbiorcza (np. dołączyć licencję nasłuchową).
Duży problem istnieje z postawieniem masztu antenowego wolno stojącego (sklasyfikowanego w ustawie jako budowla – bezwzględne pozwolenie budowlane). Rozwiązania są takie iż maszt kotwi się do budynku, wtedy nie ma znamion „wolnostojący”, albo też na szczycie umieszcza się flagę narodową wtedy jest to maszt flagowy, a nie antenowy. Są to praktyczne rozwiązania z terenu kraju, nie ja to wymyśliłem.
_________________
Irek SP9TNA
  
usuniete3
15.01.2011 17:17:23
poziom 5

Grupa: Użytkownik

Posty: 666 #631616
Od: 2009-8-29UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY
sq6ade
A gdzie ja napisałem że do anteny , pisałem że do masztu wesoły
SP9TNA
No nieciekawie to wygląda tak źle i tak niedobrze ,patrząc na to wszytko.
Pocieszające jest to że nie mamy dokładnej wykładni prawa co tak naprawdę jest masztem , a co nie wesoły
Jednym słowem jest wesoło wesoły
  
SP2LIG
15.01.2011 17:19:22
moc !!!
wydawało się ze wiecej już sie nie da ale jednak !Grupa: Użytkownik

QTH: GDYNIA

Posty: 12446 #631618
Od: 2009-3-16


Ilość edycji wpisu: 1
Tak mi się widzi że krecicie bat na wasze tyłki ale na nasze też.Jak do tej pory to problem mamy jak bez bólu wybrnąć z AD.Raptem ktoś nawiedzony zaczyna grzebać i domniemywać najróżniejsze kombinacje z PB.Tyle lat wokół masztów była cisza,stały sobie spokojnie na budynkach i wolnostojące i nikt nie robił problemów.Chcecie sobie i innym narobić problemów to babrajcie się w tym temacie dalej.Niech tylko załapie temat i wyczuje źródło dochodu jakiś upierdliwy a kumaty urzędas to dadzą nam takego czadu że każdemu odechce się tego hobby.Jak was nuda zżera to proponuje bardziej intelektualne zajęcia np wybrać się do teatru,robić kolejny fakultet albo wyjechać gdzieś w ciepłe kraje.Nie wywołujcie wilka z lasu bo może nas wszystkich pożreć.Nie wkładać paluchów tam gdzie je można stracić.
___________
Greg,SP2LIG
  
usuniete3
15.01.2011 17:32:02
poziom 5

Grupa: Użytkownik

Posty: 666 #631622
Od: 2009-8-29UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY


Ilość edycji wpisu: 1
SP2LIG
Wybacz Greg ale się z tobą nie zgodzę , jak pobiegniesz zgłosić swoje antenki do urzędu to co w powietrzu wiszą. Nikt tu wilka z lasu nie wywołuje i nie kręci bata .Nieciekawe czasy dla nas nastały i chyba lepiej wcześniej wiedzieć co i jak niż nie.

Pozdrawiam .
Krzysztof SQ8NGV

PS.Irku masz rację pod poniższym linkiem pełne wytłumaczenie:

http://www.gunb.gov.pl/dzia%B3a/pliki/stacje_bazowe_komorki.pdf

najważniejsze stwierdzenie :
Prawo budowlane nie definiuje pojęcia maszt
antenowy oraz wie%a antenowa. Przedmiotowa ustawa posługuje sie jedynie
terminem - maszt. Należy jednak zauważyc, że definicje masztu antenowego
oraz wieży antenowej występuja w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219,
poz. 1864), wydanego na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
Zgodnie z § 3 pkt 9 ww. rozporzadzenia, masztem antenowym jest antenowa
konstrukcja wsporcza, z odciagami. Natomiast, przez wieżę antenowa nalżey
rozumiec antenowa konstrukcje wsporcza, bez odciagów (zob. § 3 pkt 13 ww.
rozporzadzenia).
  
ireneusz
15.01.2011 17:32:17
poziom 2Grupa: Użytkownik

QTH: Czernica JO90EB

Posty: 98 #631623
Od: 2009-3-15UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY


Ilość edycji wpisu: 2
Greg ...SP2LIG .... ?
Łamać przepisy czy stosować się do przepisów ...??
_________________
Irek SP9TNA
  
SP2LIG
15.01.2011 17:51:35
moc !!!
wydawało się ze wiecej już sie nie da ale jednak !Grupa: Użytkownik

QTH: GDYNIA

Posty: 12446 #631635
Od: 2009-3-16
Nigdy w żadnym moim poście nie nawoływałem do łamania jakiegokolwiek prawa ale żeby być bardziej gorliwym niż zdrowy rozsądek mówi to też jest mocno chore...No chyba że samobiczowanie doprowadza kogoś do ekstazy.
___________
Greg,SP2LIG
  
ireneusz
15.01.2011 17:58:12
poziom 2Grupa: Użytkownik

QTH: Czernica JO90EB

Posty: 98 #631642
Od: 2009-3-15UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY


Ilość edycji wpisu: 1
Greg ...SP2LIG .... ?
Łamać przepisy czy stosować się do przepisów ...??

Napisz TAK lub NIE
_________________
Irek SP9TNA
  
ireneusz
15.01.2011 18:00:11
poziom 2Grupa: Użytkownik

QTH: Czernica JO90EB

Posty: 98 #631644
Od: 2009-3-15UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY
Odpowiadasz wymijająco ....

_________________
Irek SP9TNA
  
sp5it
15.01.2011 18:00:44
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

QTH: KO02OI

Posty: 5178 #631645
Od: 2009-12-28
Ireneusz, jest jeszcze trzecia opcja. Wyszukiwać luki i furtki w prawie i ich używać.
W majestacie prawa wesoły
Michał
_________________
***** ***
You can't have too many antennas...
Obrazek
  
ireneusz
15.01.2011 18:02:28
poziom 2Grupa: Użytkownik

QTH: Czernica JO90EB

Posty: 98 #631646
Od: 2009-3-15UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY
I za pomocą takich wypowiedzi ....niektórzy argumentują to jako zgodne z literą prawa ...
Ale tak nie jest ..... .
Panowie albo omijamy prawo albo je stosujemy .... .
_________________
Irek SP9TNA
  
Electra06.08.2020 03:02:18
poziom 5

oczka
  
ireneusz
15.01.2011 18:08:09
poziom 2Grupa: Użytkownik

QTH: Czernica JO90EB

Posty: 98 #631649
Od: 2009-3-15UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY
sp5it masz poniekąd rację ....
Mnie nie stać na zatrudnienie prawnika ......
Aby znalazł furtki ..... odnośnie omijania prawa zgodnie z prawem ...
Może te wszystkie wypowiedzi na forum ... wspomogą aby znaleźć ...
Kogoś kto nam pomoże .... w interpretacji prawa ...
Takiej interpretacji aby dla nas krótkofalowców był to prawo jak najmniej uciążliwe !!!!
Z kim rozmawiać lub kogo zapytać aby otrzymać konkretne odpowiedzi ...


_________________
Irek SP9TNA
  
ireneusz
15.01.2011 18:12:36
poziom 2Grupa: Użytkownik

QTH: Czernica JO90EB

Posty: 98 #631654
Od: 2009-3-15UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY
Koledzy ...
Nie zadawajmy kolejnych trudnych pytań ...
Odpowiadajmy na trudne pytania ....
Może z tych odpowiedzi uda się wyodrębnić ....
Że nie jesteśmy na straconej pozycji ...
_________________
Irek SP9TNA
  
usuniete3
15.01.2011 20:32:48
poziom 5

Grupa: Użytkownik

Posty: 666 #631743
Od: 2009-8-29UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY
SP2LIG
Greg zapewne do ekstazy doprowadza Ciebie pisanie w każdym poście , wiem wiem licznik postów bije aż miło.Zachowaj dla siebie swoje sarkastyczne uwagi pod moim adresem i zapewniam Cię że nie jestem ani nadgorliwcem ani tym bardziej masochistą .Prawo jest prawem możesz go lekceważyć udawać że go nie ma , z założenia że jakoś to będzie , proszę bardzo twoja wola. Skoro jednak piszesz i urągasz mi posądzając mnie o ,,chorobę" zapewne przypomniałem Ci o twoim problemie , choć Ty wolałbyś o nim zapomnieć i uznać że go nie ma.
  
SP2LIG
16.01.2011 09:18:06
moc !!!
wydawało się ze wiecej już sie nie da ale jednak !Grupa: Użytkownik

QTH: GDYNIA

Posty: 12446 #631869
Od: 2009-3-16
SQ8NGV.

Krzysiek,gratuluje refleksu szachisty,jak Cię boli ilość moich postów to jestem gotowy Tobie część odsprzedać żeby poprawić Ci humor i samopoczucie,niepotrzebnie wpędzasz się w kompleksy.Proponuję jeszcze raz przeczytaj moje posty i zrób ich analizę to się przekonacz czy jest tam cząstka sarkazmu pod Twoim adresem.Już raz odpisałem że nigdy nikogo do lekcewazenia ani do łamanie prawa nie namawiałem to dlaczego wkładasz mi w usta słowa których nigdy nie wypowiedziałem.Jak masz problem ze swoją osobowaścią i nadambicja to już jest to Twój problem i nie dziel się nim publicznie.Jeżeli chcesz temat rozwinąć to proszę na priv.Dobrego samopoczucia życze.
___________
Greg,SP2LIG
  
usuniete3
16.01.2011 10:11:06
poziom 5

Grupa: Użytkownik

Posty: 666 #631883
Od: 2009-8-29UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY
SP2LIG
Greg na zaczepkę właśnie tak reaguję taka moja natura że w kaszę napluć sobie nie dam.Co do refleksu szachisty no cóż nie przesiaduję przy komputerze na okrągło jest tyle innych ciekawych i ważniejszych zajęć pan zielony
Tematu rozwijać na priv-ie nie zamierzam szkoda mojego jak i Twojego czasu tym bardziej że niczego to nie zmieni .Greg nie atakuj ludzi i nie posądzaj o problemy z osobowością , a później nie pisz że tego nie robisz bo wystarczy zerknąć na Twój post wyżej.
  
SP7FBQ
16.01.2011 21:36:14
poziom 3

Grupa: Użytkownik

QTH: PIŃCZÓW Loc. KO00GM

Posty: 156 #632219
Od: 2007-5-11
Do SQ8NGV,
I tak właśnie zrobiłem. Po kilku dniach uzyskałem zgodę od administracji i postawiłem na dachu maszt dokładnie, dokładnie...Hi...o wysokości 3 m.b. a na nim antenę.
Pozdrawiam,
Witek
  
usuniete3
16.01.2011 21:41:15
poziom 5

Grupa: Użytkownik

Posty: 666 #632224
Od: 2009-8-29UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY
SP7FBQ
Hi hi napisz jak chłopaki przyjdą mierzyć wesoły

powodzenia niech się darzy
Krzysiek SQ8NGV
  
sp5gdm
24.01.2011 08:09:50
poziom 1Grupa: Użytkownik

QTH: Janek, Wierzbica, KO02MM

Posty: 48 #636145
Od: 2009-4-16


Ilość edycji wpisu: 1
Witam
Może nie na temat, ale nie chciałem zakładać nowego wątku, konserwacja masztu 538 metrów, [http://www.flixxy.com/tower-climbing.htm], na mnie zrobiło wrażenie.
_________________
Janek SP5GDM
  
SQ9JXB
24.01.2011 08:19:39
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

QTH: Suszec JO90JB

Posty: 9196 #636152
Od: 2008-10-24
Jasne - to jest ten kamikadze co założył karabińczyk na "zbieracz piorunów"i nie zabezpieczył zatrzasku nakrętką.
_________________
Niewiedza jest błogosławieństwem. Wiedząc wszystko nie byłoby nic do odkrycia.

Obrazek
Obrazek73! Janek SQ9JXB
Skype: sq9jxb
  
Electra06.08.2020 03:02:18
poziom 5

oczka

Przejdz do góry strony<<<Strona: 3 / 9>>>    strony: 12[3]456789

  << Pierwsza     < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » ANTENY » MASZT WOLNOSTOJĄCY A PRAWO BUDOWLANE

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | darmowe forum | sklepy | opinie, testy, oceny